Familie en Opvoeding

Familie en opvoeding is een thema dat in de meeste levensverhalen besproken wordt. In de fragmenten die voor de website zijn uitgekozen, praten Javaanse Surinamers over hun familiegeschiedenis en hun voorouders. Daardoor krijgen we niet alleen een beeld van hun familiegenealogie, maar ook van de onderlinge familieverhoudingen en familiebanden. Dat Javaanse Surinamers een eigen begrip hebben van wat ‘familie‘ is, valt af te lezen aan de gewoonte om kinderen ‘uit te lenen’ aan vrouwen of echtparen die kinderloos bleven, maar ook aan de term ‘djadji’. Schepelingen die afkomstig waren ‘uit de buik’ van hetzelfde schip beschouwden elkaar na aankomst in Suriname als familie. Deze fictieve familiebanden hielden na de migratie naar Nederland vaak stand.


Javaans Surinaamse vrouw met kind in een slendang onder een parasol (payung) in Suriname, 1954.

Dit thema speelt een rol in de levensverhalen van:

Achmad Ismaïl

Antonius Dasiman Senawi

Bob Saradin

Carmen Karta

Carmen Soeroto

Djoeminadi Toemin

Harry Ponidin Tjodikromo

Herman Dijo

Herman Martimin Kromosono

Juliette Surip

Marlène Sopawiro-Sapoen

Masmin Ma-Oen

Matte Soemopawiro

Mike Wardi

Ngadimin Saridjo 

Ngaisah Klar-Mohamad

Nurman Pasaribu

Orlando Parmin Kromopawiro

Poniyem 

Richard Wir

Robert Samuel Bosari

Rudy Moekïat Samiran

Saimin Redjosentono

Sarmidi 

Simon Sanwikarja

Siyem

Wagiman (Sato) Atmopawiro

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...