Javaans-Surinaamse Islam in Nederland

De meest Javaanse Surinamers in Suriname en in Nederland zijn moslims. (Een minderheid is christelijk.) Globaal zijn er drie geloofsrichtingen. De eerste is het Javaanse geloof: Agama Jawa of Kejawen. Binnen deze geloofsrichting wordt mystiek en het geloof in bovennatuurlijke krachten en wezens gecombineerd in tal van rituelen. Zo is er het ritueel om in de vorm van een klein offer van rijst, bloemen en water respect te tonen aan overleden familieleden en de bovennatuurlijke krachten. Het brengen van zo’n offer wordt sadjen genoemd. Ook zijn er rituelen rondom zwangerschap, geboorte en overlijden. De tweede geloofsrichting combineert deze rituelen met de Islam. De gelovigen lezen uit de Koran en bidden tot Allah als zij hun rituelen uitvoeren. De derde geloofsrichting belijdt de islam volgens de voorschriften van de Koran en de geschriften van de profeet Mohammed, de hadiths geheten. Hoewel officiële cijfers ontbreken, bestaat de indruk dat de meeste Javanen de islam combineren met pre-islamitische rituelen. Tegelijkertijd groeit het aantal gelovigen die de islam volgens de voorschriften naleven gestaag. Zo zijn er islamitische verenigingen opgericht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Hoogezand-Sappemeer en Sint Michielsgestel. In Den Haag bijvoorbeeld is de vereniging Roekoen Islam actief; zij verzorgt islamitisch onderwijs aan jongeren en ouderen en zet zich in voor het welzijn van islamitische Javanen. In Sint Michielsgestel is de vereniging Rachmatullaah Islam actief, die haar activiteiten heeft verbonden aan de moskee van het Javaans-Surinaamse bejaardenoord Nieuw Beekvliet. Vanuit de moskee organiseert zij godsdienstige bijeenkomsten, zoals het vrijdaggebed, (digitale) les in de Arabische taal en tal van culturele en sportieve activiteiten. De vereniging kent een begrafeniscommissie die zich bezighoudt met de verzorging van overleden Javanen, waardoor achterblijvende familie en vrienden in staat zijn om de bij de begrafenis behorende rituelen uit te voeren. De vereniging geniet bekendheid in de gehele regio Noord-Brabant. Ook moslims uit andere bevolkingsgroepen vinden steeds vaker hun weg naar de vereniging en de moskee.


Moskee te Meerzorg in Suriname, 1963. De moskee is gebouwd omstreeks 1958. Bij de bouw is geen rekening gehouden met de geografische ligging van Suriname waardoor de gebedsnis zich aan de westzijde in plaats van de oostzijde bevindt

Bronnen:
Mingoen, H.K. (2001). ‘Surinaamse Javanen in Nederland: organisatievorming en maatschappelijke participatie’, ongepubliceerd artikel.
Rachmatullaah: Informatie bulletin vereniging Rachmattullaah Islam, eerste jaargang, nummer 1, april 1991.
Towikromo, Yvonne (1997). De islam van de Javaanse Surinamers: Een exploratief onderzoek naar de religieuze organisatievorming van de Javanen in Suriname en Nederland. Den Haag: AMRIT.

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...