Wim Spekman

Wim Spekman is geboren in Zaandam op 12 februari 1917. Hij volgde de middelbare opleiding bij de redemptoristen in Nijmegen en hij deed zijn kloostergeloften op 8 september 1938. Hij werd op 11 augustus 1943 tot priester gewijd en werd voor de missie van Suriname benoemd. Hij kwam 17 juli 1946 in Paramaribo aan.

In Suriname had de missie onder de Javanen een nieuwe kracht nodig en Spekman zou zich langzaam inwerken. Een eerste vereiste was het leren van de taal. Van 1949 tot 1951 werkte hij In Indonesië als aalmoezenier en leerde tegelijk de taal en cultuur van de Javanen. Eenmaal teruggekeerd in 1951 in Suriname bezocht hij Javanen vanuit het katholiek centrum voor de Javanen te Copieweg. Zijn voorganger W. Ahlbrinck had daar een landbouwproject opgezet om de Javanen aan werk te helpen en hen voor de landbouw te trainen. Spekman koos voor de centrifugale werkwijze: mensen bezoeken in hun eigen leefomgeving. Hij had bijzondere aandacht voor de jeugd. Hij stichtte september 1958 het internaat voor Javaanse jongens Taman Putro in Paramaribo. Er was al een internaat voor Javaanse meisjes te Copieweg onder leiding van de Zusters van Oudenbosch. De bedoeling was dat de jongeren uit de districten daar konden wonen en onderwijs in Paramaribo konden volgen. Dit internaat heeft tot 1973 bestaan. Door de deconcentratie van het onderwijs werden steeds meer scholen in de districten opgericht zodat een internaat niet meer nodig was.

Voor wat zijn werk betreft had hij de stelregel: de Javaan moet 100 procent Javaan zijn en 100 procent katholiek tegelijk. Dat betekende dat hij veel respect had voor de cultuur van de Javanen en dat hij de mensen leerde die cultuur te bewaren en ermee naar voren te komen. Hij werkte ook via katechisten, medewerkers in de verschillende districten. Op die manier kweekte hij veel goodwill onder de groep Javanen. Jongeren en ouderen werden katholiek en Caritas Soemodipoero werd religieuze zuster in de Congregatie van Oudenbosch.

In 1968 kon hij met de andere priester voor de Javanen, Herman Veerkamp in Paramaribo een eigen centrum (Schietbaanweg) betrekken. Veerkamp werd echter ernstig ziek en moest terug naar Nederland en Spekman overleed ten gevolge van een auto-ongeluk op 26 augustus 1971. Op zijn begrafenis in Paramaribo waren vele Javanen aanwezig.

Bron: persoonlijke informatie Joop Vernooij (2010)

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...