Javaanse culturele verenigingen in Nederland

Nederland kent vele Javaanse culturele verenigingen en groepen, die zich hebben gespecialiseerd in diverse Javaanse cultuuruitingen, zoals de wayang (poppenspel), djaran kepang (Javaanse paardendans), gamelan, Javaanse dans en ludruk (Javaans volkstoneel). Deze groepen trekken met hun voorstellingen door het hele land. Sommige culturele verenigingen hebben vooral Suriname als referentiekader en proberen de overgeleverde kennis en vaardigheden van de Indonesische volkscultuur te behouden, die de Javanen van Java naar Suriname meebrachten. Er zijn ook organisaties die zich richten op Indonesië. Vooral bij de dansgroepen komt het voor dat een dansleraar of -lerares is opgeleid in Indonesië. Javaans-Surinaamse dansgroepen, maar ook groepen die pencak silat (Indonesische vechtkunst) beoefenen, hebben in Nederland gemakkelijk aansluiting gevonden bij Indonesische dansgroepen, en daarmee met de Indonesische gemeenschap in Nederland.
Speciale vermelding geniet de culturele vereniging Stichting Manggar Megar uit Den Haag. Sinds 1998 is de stichting actief in de beoefening van de klassieke Javaanse dans en ludruk. De stichting zet zich ervoor in om (bijna) vergeten theaterkunstvormen, zoals de wayang wong en ketoprak te behouden. Zo is in 2004 de klassieke wayang wong voorstelling de ‘Ramayana’ opgevoerd in steden als Den Haag, Roosendaal en Utrecht. De voorstelling werd bewerkt en aangepast aan de Nederlandse omstandigheden.
Om de overdracht van kennis en kunde te stimuleren, werkt de stichting voor de uitvoering van de theaterkunstvormen grotendeels met jongeren.


Wim Kromoredjo speelt dhalang in het Haagse Bos.

Bronnen:
Kidjo, R., Historie van de Surinaamse Javanen in Nederland in sociaal-cultureel perspectief, http://home.wanadoo.nl/javas/Vertellingen/PBI/Surjavanen.htm
Mingoen, H.K. (2002), ‘De kracht van cultuur. Cultuur als instrument voor ontwikkeling’. Lezing voor de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI). In: Negara Express, nr. 17, november 2002, http://home.wanadoo.nl/javas/Vertellingen/Mingoen/KrachtvanCultuur.htm
Website van Stichting Manggar Megar: http://www.ipsdenhaag.nl/over.php?oid=32

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...