Javaans-Surinaamse seniorenwoongroepen in Nederland

De grootste groep Javaanse Surinamers kwam in de maanden voorafgaand of na de onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 1975 in Nederland aan. Toen de eerste generatie in het midden van de jaren negentig op leeftijd begon te raken, werd de vraag actueel waar en hoe zij hun oude dag wensten te slijten. Op initiatief van Hariëtte Mingoen, toen voorzitter van Stichting Rukun Budi Utama, werd een verkennend onderzoek gedaan naar de leefsituatie en woonwensen van Javaans-Surinaamse ouderen. Een groot deel wilde het liefst bij de kinderen inwonen, maar in  de Nederlandse situatie bleek die wens moeilijk te vervullen. Hariëtte Mingoen nam het initiatief om twee woongemeenschappen voor Javaans-Surinaamse ouderen te realiseren in Den Haag. In september 1997 werd de seniorenwoongroep Bangun Trisno opgeleverd. De officiële opening vond plaats op 20 maart 1989. De seniorenwoongroep Wisma Tunggal Karsa werd in april 1989 opgeleverd, waarna de officiële opening volgde op 28 april 1990. Vanuit deze twee wooncentra wordt het sociaal-maatschappelijk werk en zorgbemiddeling gecoördineerd, voorlichting gegeven en sociaal-culturele activiteiten ontplooid, waaronder de jaarlijkse Ouderendag.
Begin 2002 begon ouderenadviseur Rudy Samiran de woonbehoeften te peilen van de ouderen in Hoogezand. Uit de huisbezoeken die hij aflegde, kwam naar voren dat de ouderen graag bij elkaar wilden wonen. Gestimuleerd door het succes met de  woongroepen in Den Haag startte Rudy Samiran gesprekken met de gemeente Hoogezand. Er werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden tot het opzetten van een Javaans-Surinaamse woonvorm. Op grond van de positieve onderzoeksresultaten kon in 2005 begonnen worden aan de bouw van de woongemeenschap bestaande uit 25 woningen, aangepast aan de wensen en behoeften van de groep. In februari 2008 werd het wooncomplex opgeleverd. De officiële opening vond plaats in augustus 2008. De seniorenwoongroep kreeg de naam Langkoeas, naar het schip dat duizend Javanen in 1954 terugbracht naar Indonesië. De bewonersvereniging, Rumah Bersama Hoogezand, organiseert diverse ouderen activiteiten, zoals ouderengym, dansen, en diverse culturele, wijk- en straatactiviteiten. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle ouderen van Hoogezand

Bronnen:
Djasmadi, L. (2008). ‘Routes naar een Javaans thuis in Nederland’, http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2008-0912-200844/Djasmadi.pdf 
Mingoen, H.K. (1993). ‘Javaanse ouderen in Nederland’. In: Ebbehout onder de zeespiegel: Maatschappelijke integratie van Surinaamse ouderen in Nederland. Utrecht: Stichting Landelijke Federatie van Welzijnsorganisaties voor Surinamers.
Mondeling gesprek met Rudy Samiran, ouderenadviseur te Hoogezand.

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...