Javaanse Surinamers hebben een rijke migratiegeschiedenis: vanuit Indonesië vertrokken zij vanaf 1890 naar Suriname en vandaar weer naar Indonesië, Nederland en andere landen van de wereld. Om van de meervoudige migratiebewegingen en de persoonlijke ervaringen van de Javaanse migranten een helder beeld te krijgen, is een oral history project opgezet rondom migratie en erfgoedvorming onder de Javanen in Suriname, Indonesië en Nederland.  

Vijf persoonlijke verhalen van Surinaams-Javaanse repatrianten
Mulih nDjowo: Repatriation and Nostalgia for Home Among the Javanese of Suriname
by Pamela Allen, University of Tasmania

Pak Herman Dijo overleden
Op zondag 27 september 2015 is de heer Herman Dijo op 80-jarige leeftijd overleden. Herman Dijo was dirigent, componist en muziekdocent. Wij condoleren de nabestaanden van de heer Dijo en wensen hen veel sterkte toe. Zijn verhaal is op deze website te lezen en te beluisteren.

Trauma bij Javaanse immigrant
Tegen de wil van zijn vader, verliet Tokarijo in 1922 zijn thuis in Indonesië, op zoek naar beter leven in Suriname. Hij werd te werk gesteld op de plantage Peperpot, waar hij moest omgaan met de verbroken familiebanden en het harde werken onder slechte omstandigheden. Volgens achterkleinzoon Edward Redjopawiro heeft dat tot een trauma geleid, vooral ‘omdat je volgens het Javaans gedachtegoed je ouders dient te respecteren en eerbiedigen’. Redjopawiro doet onderzoek naar het immigratieverleden van Javaanse immigranten in Suriname en de trauma’s die zijn opgelopen. Voor zijn overgrootvader Tokarijo vertok hij samen met zijn vader Toekimin naar Indonesië om vergiffenis te vragen aan de familie. Ook werd er een slametan georganiseerd om de harmonie te herstellen. Journaliste Tascha Samuel besteedde aandacht aan deze gebeurtenissen in twee artikelen in De Ware Tijd:   

03-07-2013 Trauma bij Javaanse immigrant doorboken

10-07-2013 Slametan: herstel van harmonie en zegenbede

Pak Giman Kromodikoro overleden
Pak Giman Kromodikoro, dhalang (wayangpoppenspeler) uit Suriname, is overleden. 17 augustus is Pak Giman begraven in Moengo, Suriname. Vanaf 2009 kwam hij elk jaar naar Nederland om bij Bersih Desa als dhalang de wayangvoorstellingen te verzorgen. Het overlijden is een groot verlies voor de Javaanse gemeenschap omdat er maar weinig dhalangs van zijn statuur over zijn.
Zijn levensverhaal is op deze website te lezen. Stichji wil hierbij haar leedwezen betuigen en de familie veel sterkte toewensen.

Ranomi Kromowidjojo wint goud

Conferentie Indonesische diaspora in LA

Surinaams-Javaanse zanger Ragmad Amatsam overleden.
Meer over Ragmad Amatsam op Wereldomroep, RBU en STICHJI

Berichten in de pers:

Geschiedenis Magazine: 'Terug naar het Vaderland', door Rosemarijn Höfte
NRC: De ‘gekke Javanen’ van Suriname
Parbode:'In twee landen thuis' OSO: boekrecensie door Hein Vruggink
Parbode: 'Door het oog van de Javaan'
Jakarta Post: 'Proud to be Javanese'
Jakarta Post: 'Tracing the life history of Javanese-Surinamese'
Het Streekblad: 'Levensverhalen Javanen'
Wereldomroep: 'Surinaams-Javaanse migranten vertellen levensverhaal'
Starnews: 'First lady krijgt boek over migratie Javanen'
De Ware Tijd: 'In boek en website: "Levensverhalen van Javanen als erfgoed"' (registreren gratis, maar verplicht).
De Ware Tijd: Literair Javanesie: 'Noraly beyer presenteert boekpresentatie 27 nov 2010 Den Haag'
Caraïbische Letteren: Over de veelzijdige vader van Nurman Pasaribu  
Javaanse kolonisten op plantage Meerzorg, Suriname omstreeks 1930 Boek Migratie en cultureel erfgoed

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...