Cultuur en Identiteit

De Javanen die in Suriname aankwamen namen niet alleen hun taal en gewoonten mee naar het nieuwe land, maar ook hun cultuur. Het herscheppen van cultuuruitingen, zoals wayang en gamelan, werd in Suriname ondersteund door de koloniale overheid en door de planters. Zo schafte plantage Mariënburg in 1903 de eerste gamelanset aan. Ook werd er gezorgd voor ruimtes waar gamelan- en wayangvoorstellingen gegeven konden worden. Ook na hun komst naar Nederland hechten Javanen aan het behoud van hun cultuur en identiteit. Veel Javaanse organisaties, maar ook individuen streven naar het behoud van de Javaans-Surinaamse cultuur en het doorgegeven van deze cultuur aan volgende generaties. Op deze website worden een aantal van de personen aan het woord gelaten die zich hiervoor inzetten.


Javaans Surinaamse dansers in Suriname, 1955

Dit thema speel een rol in het levensverhaal van:

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

Amin Ngoesman Soekatma (alias Oesje)

Antonius Dasiman Senawi

Bob Saradin

Djoeminadi Toemin

Giman Karto Sentono

Giman Kromodikoro

Haryanti Hardjo

Herman Dijo

Herman Martimin Kromosono 

Joesoef Ismaïl 

Juliette Surip

Legiman Kasan Mustar (alias Darman)

Marlene Sopawiro-Sapoen 

Matte Soemopawiro 

Mike Wardi

Ngadimin Saridjo

Ngaisah Klar-Mohamad

Nurman Pasaribu

Orlando Parmin Kromopawiro 

Poniyem 

Rita Tjien Fooh- Hardjomohamed

Robert Samuel Bosari

Saimin Redjosentono

Samingat

Sawal Karman

Siyem

Soedar Kartopawiro

Soehirman Patmo

Teguh Sastropawiro

Tuminah

Wagiman (Sato) Atmopawiro

Wim Soekarman Kromoredjo
 

 

 

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...