Migratie en Transnationalisme

Met een familiegeschiedenis waarin vaak niet één, maar meerdere keren van land werd gewisseld, is het niet verwonderlijk dat migratieverhalen een prominente plaats innemen van de levensverhalen van Javaanse Surinamers. De verhalen die onder dit thema zijn ondergebracht vertellen over het avontuur, maar ook over de onzekerheid waarmee de eigen geboortegrond, die voor Javanen zo belangrijk is, werd verruild voor het onbekende. Zij vertellen over de dromen die in het land van aankomst al dan niet werden ingelost, en over de manier waarop in het nieuwe land opnieuw een ‘thuis’ werd gecreëerd. De verhalen geven ook een inkijk in de transnationale banden die met Indonesië en Suriname onderhouden worden.


Aankomst Javanen in Paramaribo, 1923

Dit thema speelt een rol in het levensverhaal van:

Achmad Djoeneri 

Achmad Ismaïl

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

Antonius Dasiman Senawi

Bob Saradin

Carmen Karta

Giman Karto Sentono 

Harry Ponidin Tjodikromo 

Haryanti Hardjo

Herman Dijo

Joesoef Ismaïl

Juliette Surip

Legiman Kasan Mustar (alias Darman)

Marlène Sopawiro-Sapoen 

Masmin Ma-Oen

Matte Soemopawiro 

Mike Wardi

Ngadimin Saridjo

Ngaisah Klar-Mohamad


Nurman Pasaribu

Richard Wir

Robert Samuel Bosari

Rudy Moekïat Samiran

Saimin Redjosentono

Sakri Ngadi

Saminem

Samingat

Sarmidi

Sarmuji Sarjan

Sawal Karman 

Siyem 

Soedar Kartopawiro 

Soedjiman Dipowidjojo

Teguh Sastropawiro

Tuminah

Wagiman (Sato) Atmopawiro

Wim Soekarman Kromoredjo 

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...