Arbeid en Ondernemerschap

Arbeid, of liever gezegd: het vermeende tekort aan gewillige arbeidskrachten dat na de afschaffing van de slavernij in 1863 was ontstaan, was de reden waarom de Javaans-Surinaamse migratiegeschiedenis een aanvang nam. In Suriname moesten de Javanen de plaats innemen van de ex-slaven. De plantagehouders hoopten via deze injectie van nieuwe arbeidskrachten de wegkwijnende plantage-economie weer leven in te blazen. Sindsdien nemen arbeid, en hard werken, in de levensverhalen van Javaanse Surinamers een prominente plaats in. Mede door het gebrek aan scholingsmogelijkheden was het in Suriname noodzakelijk dat iedereen in het gezin een steentje bijdroeg aan het gezinsinkomen. De vrouwen dreven allerlei handeltjes waarmee ze extra geld verdienden. Er waren ook vrouwen die een eigen warung begonnen. De migratie naar Indonesië respectievelijk Nederland zorgde met name voor de jongere generaties voor ruimere mogelijkheden om hogerop te komen. Zij kozen vaak voor technische beroepen of ze begonnen een eigen bedrijf.


De Javaanse dorpswinkel van Rasmon te Meerzorg, 1962.

Dit thema speelt een rol in het levensverhaal van:

Achmad Djoeneri

Achmad Ismaïl

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

Amin Ngoesman Soekatma (alias Oesje)

Antonius Dasiman Senawi

Bob Saradin

Carmen Karta

Carmen Soeroto

Djoeminadi Toemin

Giman Karto Sentono 

Harry Ponidin Tjodikromo 

Haryanti Hardjo

Joesoef Ismaïl 

Marlène Sopawiro-Sapoen 

Ngadimin Saridjo

Poniyem 

Saimin Redjosentono

Sakri Ngadi

Sawal Karman 

Siyem 

Soedar Kartopawiro 

Soeëb Danoe

Soehirman Patmo 

Teguh Sastropawiro

Tuminah

Wagiman (Sato) Atmopawiro

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa...