Interviews

Achmad_arievie_kasto_soetoredjo_08_portrait_18-april-2010

Achmad Arievie Kasto Soetoredjo

De keus om uit Suriname te vertrekken maakte ik in de tijd dat Bouterse aan de macht was, ik was toen 22 jaar. Elke keer was er weer een tegencoup. En er was ook nog de avondklok. Ik zag geen goede toekomst voor mij in Suriname. Dus zo heb ik de beslissing...

Djoenerie

Achmad Djoeneri

Ik was 9 jaar toen Pater Spekman op bezoek kwam bij mijn opa, bij wie ik opgroeide. Pater Spekman sprak goed Javaans. Hij vroeg mijn opa heel beleefd in het Hoog-Javaans of hij het goed vond dat ik met hem meeging om een goede opleiding te volgen aan de school...

Achmad_ismail_01_portrait_20-may-2010

Achmad Mohamad Ismaïl

Volgens mijn oom, die in 1954 naar Indonesië repatrieerde, kwam mijn vader uit Banyumas. Ik vermoed dat mijn vader uit Indonesië is weggegaan omdat hij het niet zag zitten om zijn vader op te volgen. Zijn vader was behalve zakenman ook geestelijke,...

 

Amin Ngoesman (Oesje) Soekatma

Toen ik drie maanden oud was, was iedereen in het dorp ziek, ook mijn familie. Iedereen was bang dat ik ook ziek zou worden. Toevallig woonde daar in de buurt een ouder echtpaar: Mba Rakimin en Mba Sarijah.  Ze vonden mij zielig en boden mijn ouders aan...

Antonius dasimin senawi_01_portrait_9 april_2010

Antonius Dasimin Senawi

Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. Een was als baby gestorven. Met de 9 kinderen die  overbleven zouden wij naar Indonesië gaan, maar mijn zus, de derde van het gezin, was onvindbaar. Zij was geschaakt door haar vriendje en kwam niet terug. Van...

Kertosentono met echtgenote

Barodjie Kertosentono

‘Nickerie verrijst door rijst’ werd wel gezegd.  Maar als ik nu kijk, dan is er sprake van een vergrijzing in de rijstbouw. De nieuwe generatie wil niet meer in de landbouw werken. Ze gaan naar de Stad, omdat ze daar meer mogelijkheden hebben....

Basar_01_13032010

Basar Surdi

Mijn ouders zijn begonnen als contractarbeiders op plantage Waterloo in district Nickerie. Later verhuisden zij naar Saramacca. Daar ben ik geboren.  Ik kom uit een gezin van tien kinderen. Eigenlijk waren het er elf, maar één kind stierf...

Bob in batik_a

Bob Saridin

Ik kom uit een gezin met tien kinderen. Ik ben nummer vier, de eerste jongen. En ik ben geboren in het dorp Visserszorg, op zijn Javaans Pitoksor, dat is tussen Leliëndaal en Sorgvliet. Daar hadden wij niet bepaald een comfortabel leven. Mijn ouders waren...

Carmen_karta_02_30-may-2010

Carmen Karta

Ik heet Carmen Alimah Karta. Ik ben geboren op 16 juli 1961 in district Nickerie, in wat vroeger bekend stond als Paradijs. Mijn moeder leefde met een Hindostaan. De ouders van mijn moeder komen uit West-Java en die van mijn vader uit India. Gemengde huwelijken...

Carmen_soeroto_03_portrait_03-may-2010

Carmen Soeroto

Paidin Soeroto en Kartini Sarijem Soetoredjo zijn mijn ouders. Zij hebben 14 kinderen met elkaar gehad. Zeven zijn in leven gebleven. Ik was het vijfde kind. Ik werd op 8 januari 1953 op Lelydorp geboren. Toen ik 7 maanden oud was, verhuisden mijn ouders naar...

Portret clarise pawironadi dasi

Clarise Pawironadi-Dasi

Hier kunt u het interview beluisteren

Onderscheiding crop

Djoeminadi Toemin

Ik herinner met dat we van Meerzorg naar Koewarasan verhuisden. Mijn zusje had altijd ruzie met het Creoolse buurmeisje. Zo erg dat er een hevige ruzie ontstond tussen mijn vader en de vader van dat buurmeisje. Dat gebeurde niet een keer, maar vaker. En toen...

Giman_02_portrait_13032010

Giman Karto Sentono

Ik ben in 1940 geboren op Lelydorp. Javanen zeggen: Kopidjompo. Ik kom uit een gezin van zeven kinderen. Ik ben nummer twee en de enige jongen in het gezin. Ik was veertien toen ik naar Indonesië kwam. In het begin, toen het nog moeilijk was in Tongar,...

Giman kromodikro by matte soemopawiro

Giman Kromodikoro

Ik ben geboren op Constantia en op Reijnsdorp/Bakki naar school geweest. Ik heb onderwijs genoten tot en met de zevende klas, toen ben ik gestopt met school. Ik heb in Constantia gewoond tot aan mijn 21e jaar. Daarna ben ik naar Moengo gegaan. Ik ben daar begonnen...

Harry_ponidin_tjodikromo_04_werkplek_21-oktober-2009

Harry Ponidin Tjodikromo

Mijn ouders waren contractanten uit Indonesië. Met verschillende boten kwamen ze aan. Eenmaal in Suriname, hebben ze elkaar ontmoet. Mijn moeder heette mbok Sjoeminah Tjodikromo. Mijn moeder is door haar eigen oom bedonderd. Hij heeft haar gepakt en mee...

Haryanti_hardjo_01_portrait_18032010

Haryanti Hardjo

Mijn moeder zorgde voor de weduwen en andere ouderen. Het waren mensen die met mijn vader naar Indonesië waren meegekomen. Mijn vader was de leider, dus hij was verantwoordelijk voor degenen die geen kinderen of familie hadden. Sommigen hadden hun man...

07032009301

Herman Dijo

Ik heb Angklung leren spelen in Bandung, Indonesië. Ik ben zeven keer naar Indonesië geweest. Ik speel nu geen instrumenten meer. Mijn zoon heeft de saxofoon overgenomen. Al mijn kinderen spelen muziek. In mijn huis was er altijd muziek.
Ik heb kinderen...

Herman_martimin_kromosono_02_portrait_15-maart-2010

Herman Martimin Kromosono

Ik ben Herman Kromosono. In ben geboren op 12 juni 1953, in Acaribo. Mijn biologische ouders hadden dertien kinderen, waarvan er een is overleden. Ik ben geadopteerd door een goede vriendin van mijn moeder. Die twee oudjes hadden het afgesproken, dat ging eerst...

Joesoef_ismail_a

Joesoef Ismaïl

Het was 5 januari 1954, de dag dat de boot Langkoeas met repatrianten vertrok naar Sumatra. Ik ging mee met de boot, samen met mijn oom. Op de dag van het afscheid waren de mensen blij. Het feit dat het de PBIS gelukt was om Javanen terug te brengen naar Indonesië...

Surip_01_portrait_15032010

Juliete Surip

Ik heet Surip. Ik ben 66 jaar. Ik ben in Suriname geboren, op Moengo. Ik heb veel  broers en zussen. Van wat ik me kan herinneren had ik een zus, een broer, daarna kwam ik, na mij een tweeling en daarna nog een zusje. Ja, ik kan het me niet meer zo goed...

Ibu kaidjah kasanoemar

Katidjah Kasanoemar

Als mijn vader naar de sawah (rijstveld) ging om rijst te planten, dan tilde hij me op zijn rug of zijn schouder. Hij bracht me mee en zette me op de grond aan een kant waar het hoog en droog was. Daar moest ik zitten wachten tot mama en papa klaar waren met...

Darman_02_portrait_14032010

Legiman Kasan Mustar

In Suriname woonde ik in Paradijs, Javanen zeggen Perdis. Ik was ongeveer 26 toen ik naar Indonesië vertrok. Ik was al getrouwd en ik had al een kind. Ik was van mijn eerste vrouw gescheiden. Zij is in Suriname gebleven. Ik kom uit een gezin van tien kinderen....

Marlene_sopawiro_sapoen_01_portait_30-maart-2010

Marlène Soewarti Sopawiro-Sapoen

Toen ik 2 jaar oud was, gingen mijn ouders uit elkaar. Mijn moeder nam drie kinderen mee, waaronder ik.  De twee oudste kinderen bleven bij mijn vader. We verhuisden naar Paramaribo en daar ben ik meer dan vijf keer verhuisd. Mijn moeder had eerst in de...

Masmin_ma-oen_portrait_08-may-2010_1160

Masmin Ma-Oen

Ik ben geboren op 19 oktober 1932 in Jakarta, in de wijk Cawang Timur. Ik ben door mijn siwo, de broer van mijn moeder, grootgebracht tot mijn dertiende, veertiende jaar. Toen ik in de vierde klas zat brak de oorlog uit. Op mijn dertiende jaar werd ik uitgehuwelijkt...

Matte_soemopawiro_02_portrait_18-april-2010

Matte Soemopawiro

Ik ben geadopteerd door mijn siwo (oudere broer of zus van vader of moeder): de dochter van mijn oma uit haar eerste huwelijk. Deze siwo heet Rasmini. Mijn oma was voor een tweede keer getrouwd. Uit dit huwelijk heeft ze vijf meisjes en twee jongens gekregen...

Mike_wardi_01_portrait_31-may-2010

Mike Wardi

Toen ik als kind in Nederland aankwam, moest ik heel erg wennen aan de Nederlandse mentaliteit. En een van de dingen die me is bij gebleven is mijn eerste verjaardag. Als je in Suriname je verjaardag viert, dan komen de kinderen vanzelf wel, je hoeft ze niet...

Ngadimin_02_portrait_17032010

Ngadimin Saridjo

Ik ben geboren op Peperpot, in een pernasi (plantage) huis. Dat was een klein, lang huis. Het was niet ons eigen huis. Mijn vader was gescheiden van mijn moeder, die opnieuw trouwde met Saridjo. Ik ben bij mijn vader gebleven en alleen met Hari Raya (het Nieuwjaarsfeest)...

 

Ngaisah Klar-Mohamad

Mijn vader was best wel autoritair. Zijn wil was wet. Hij was gewoon de kostverdiener. Toen hij ouder was, werd hij wel lief. Zoals je nu hier met kinderen omgaat zo werd er in Suriname niet met kinderen omgegaan. Het leven was gewoon zo daar. Voor mijn gevoel...

Nurman_pasaribu_01_portait_07-april-2010

Nurman Pasaribu

Ik ben in Jakarta geboren. In 1969 ben ik naar Suriname gegaan om mij te voegen bij mijn vader, die al in 1968 met zijn gezin naar Suriname was vertrokken. Ik was in Indonesië achtergebleven met de bedoeling om eerst te studeren en daarna mijn vader te...

Orlando kromopawiro by matte soemopawiro

Orlando Parmin Kromopawiro

Mijn vader en moeder woonden in bij mijn opa van vaderskant op plantage Spieringshoek, ook wel bekend als Kebon Jeruk. Mijn opa was een contractant op de plantage. Mijn moeder was in verwachting van mij: haar eerste baby. In de late avond kondigde ik aan dat...

Petrus_01_portrait_18032010

Petrus Prasetyo

Mijn vader vertelde dat hij met een grote boot naar Indonesië is gekomen en dat veel mensen samen met hem dezelfde reis hebben gemaakt. Vader was zeventien jaar toen hij de reis maakte. Hij kon al lezen en schrijven. In Suriname was mijn vader landbouwer....

Poniyem_01_portrait_14032010

Poniyem

Ik heet Poniyem en ben geboren in Suriname. Ik ben geboren op Kopidjompo [Lelydorp] maar na mijn huwelijk woonde ik op Alliance. Ik was enig kind van mijn ouders. Mijn eigen moeder was overleden en mijn vader hertrouwde met een vrouw die al een kind had. Wij...

Snv35247

Ragmad Amatstam

In mijn latere leven heb ik gezien dat de belevenis van de Javaanse cultuur toch heel anders is bij de mensen die op Billiton zijn opgegroeid, dan bij mijn leeftijdsgenoten die in Koewarasan opgroeiden. Daar is de beleving er gewoon, maar op Billiton moet je...

Richard_wir_01_portrait_29-may-2010

Richard Wir

Ik ben Richard Wir. Ik ben geboren in Frans Guyana. Mijn vader heet Wir Achmad Riboet en mijn moeder Lui Dinh Mat Astrid, zij is Vietnamese. Ik weet niet hoe mijn ouders in Frans Guyana terecht zijn gekomen. Ik heb het nooit gevraagd. Een tante van mij, een...

Rita bezoekt de borubudur 2009 directeurs bezoek

Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad

Onze vader zei altijd ‘Wat je ook doet, onderwijs moet voorop staan’. Want daardoor verrijkt je kennis en kennis is macht. Als je onderwijs hebt genoten, kan niemand je maken of breken. Ik heb dat altijd als leidraad gehouden. Mijn vader is vrij...

Robert_samuel_bosari_01_portrait_31-oktober-2009_a

Robert Samuel Bosari

Mijn vader is in het kindertehuis op Leliëndaal grootgebracht. Hij is naar Paramaribo gegaan om het eerste gedeelte van de Geneeskundige School te volgen. Maar toen werden mijn broer en ik geboren en kon mijn vader zijn studie niet meer betalen. Hij is...

Img_6392

Rudy Moekïat Samiran

Tegen de tijd dat ik 23 was, vertrokken velen naar Nederland. Toen ben ik ook hier naartoe gekomen. Er zijn dingen in je leven waarvan je achteraf denkt: dat had ik anders moeten doen.  Maar als je jong bent, handel je impulsief. Het was op een donderdagmorgen,...

Almarhum bpk kasanwidjojo-2

Saimin Kasanwidjojo

Hier kunt u het interview beluisteren

Sredjosentono

Saimin Redjosentono

Op een gegeven moment, op 27 april 1956, is mijn oorspronkelijke geslachtsnaam ‘Min’ vervangen door ‘Redjosentono’. Mijn grootmoeder van moederszijde is in Suriname geboren en de andere drie grootouders zijn immigranten. Ik heb ze nog...

Fx sakri ngadi_01_portrait_15_april_2010

Sakri Ngadi

Ik ben geboren in het district Saramacca. Daar heb ik niet lang gewoond. Ik werd door mijn opa, de vader van mijn moeder, naar de Simonspolder in Domburg gebracht. Na de zesde klas vertrok ik met opa en oma naar Indonesië. Mijn ouders gingen niet mee....

Saminem_01_portrait_15032010

Saminem

Toen we naar Indonesië gingen, heb ik mijn man gevolgd. Zijn hele familie ging naar Indonesië, maar van mijn familie ging niemand, ik was alleen. Ik had twee kinderen toen ik vertrok. De eerste was twee jaar en de tweede was net een maand oud. Wij...

Samingat_01_portrait_14032010

Samingat

Ik ben geboren in Suriname: in Dijkveld, vlakbij Domburg. Ik kom uit een gezin van drie. Van het ouderlijk gezin ben ik alleen naar Indonesië gekomen, omdat ik ben meegenomen door degene die mij heeft opgevoed: een jaji (scheepsgenoot) van mijn ouders. ...

Sarmidi_02_portrait_17032010

Sarmidi

Ik ben geboren in Suriname. Mijn vader komt uit Yogya en mijn moeder uit Solo. Mijn ouders hadden twaalf kinderen: zes jongens en zes meisjes. Ik ben hun zesde kind. Ik ben weggegeven aan een ander echtpaar toen ik nog in de buik van mijn moeder was. Direct...

Sarmoedji_01_portrait_3_april_2010

Sarmuji Sarjan

Ik ben geboren op 16 januari 1943. Mijn vader heette Sadin Amatno, mijn moeder heette Sutiyem. Ik ben opgevoed door anderen, mijn pleegouders heetten Sarjan en Saliyem. Met hen ben ik in 1954 naar Indonesië  gegaan. Ik heb van mijn ouders gehoord...

 

Sawal Karman

Ludruk (Javaanse volkstoneel) heb ik in Suriname geleerd door mij aan te sluiten bij de groep Langen Asmara van Pak Djoeman en Bandie. Ik nam ook deel aan de groep Krido Swara van Pak Kamirin. Ik was de jongste en speelde verschillende mannenrollen. Ook speelde...

Simon sanwikarja geslaagd van de mulo 1968

Simon Sanwikarja

Mijn familienaam is Sanwikarja. Mijn voornaam  Simon. Ik ben geboren op 6 januari 1951, op Tamanredjo, in het district Commewijne. Ik was het enige kind van mijn ouders. Ik ging pas laat naar school, ik was al bijna zeven jaar. Dat kwam omdat ik bang was...

Siyem_01_portrait_16032010

Siyem

Ik kan niet lezen en schrijven. Dat komt omdat ik van mijn moeder niet naar school mocht. Vroeger moest je thuis blijven. Ik stond in de keuken te koken. Ik heb ook op de sawah (rijstveld) gewerkt.

In Suriname kon je op je twaalfde al worden uitgehuwelijkt....

Img_1192

Soedar Kartopawiro

Mijn vrouw was degene die mij op het spoor bracht van Frans Guyana. Ze zei: ‘Waarom gaan wij niet naar Cayenne?’ ‘Hoe weet jij over Cayenne?’, vroeg ik haar. Ze zei: ‘Ik heb gehoord dat wong londo (blanken) bij het consulaat van...

Hinkstapsprong soedjiman dipowidjojo 1980

Soedjiman Dipowidjojo

Ik was ongeveer negentien jaar toen ik met een groep jongens pencak silat (Indonesische vechtsport) ging oefenen. Tijdens het oefenen kreeg ik een klap op mijn rechteroog, keihard. Het deed wel pijn, maar ik ging gewoon door. De volgende morgen zag ik met mijn...

Soehirman_patmo_01_portrait_21-juni-2010

Soehirman Patmo

Bakkie was een kleine Javaanse gemeenschap, een zogenaamde dorpsgemeente. Er was een Hindoestaanse lurah (dorpshoofd), Parman geheten. Hij was met een Javaanse getrouwd. Na Parman werden Javaanse lurahs gekozen: eerst Maridjo en toen Poenidin. De meerderheid...

Soeki tijdens interview_a

Soeki Irodikromo

Mijn ouders waren landbouwers. Het plantageleven was vroeger heel simpel. Opa en oma konden ons niets anders leren dan werken, want voor andere dingen hadden ze tijd noch de kennis. Werken met een berang (houwer) en pacol  (schoffel) was het enige dat...

Soeëb_danoe_01_portrait_30-maart-2010

Soeëb Danoe

Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst naar school ging. Ik kon meteen goed meekomen. Thuis had ik mezelf al letters en cijfers geleerd door mee te doen wanneer mijn broer Henk huiswerk maakte. Met rekenen had ik niet zoveel moeite, maar met leervakken...

Teguh sastropawiro_01_portrait_8_april_2010

Teguh Sastropawiro

Mijn vader was bestuurslid van de Stichting. Na de Tweede Wereldoorlog in 1945, werd gesproken over de zelfstandigheid van de Nederlandse kolonies. Surinamers richtten toen politieke partijen op. De Javanen hadden in 1947 twee partijen, PBIS en KTPI. Mijn vader...

Soworono toekimin (arts)

Toekimin Sowirono

Hier kunt u het interview beluisteren

Tuminah_01_portrait_15032010

Tuminah

In Suriname heb ik gewerkt op een kebun jeruk (sinaasappelplantage). Drie maanden voor vertrek gingen wij naar de Stad (Paramaribo). De hele familie ging mee om de boot te zien vertrekken. Alleen mijn broertje en ik zijn meegegaan naar Tongar. Mijn zus Tumirah...

 

Voorbeeld

voorbeeld

Sato_atmopawiro_14_portrait_29-march-2009

Wagiman (Sato) Atmopawiro

Ik ben geboren op 25 mei 1949. Ik was pas zestien maanden oud toen mijn moeder beviel van mijn broertje. Dat was teveel voor mijn ouders. Een van ons moest uit huis, dus werd ik door andere mensen opgevoed. Het was een ouder echtpaar. Mijn kweekvader was een...

Wkr als verhalenverteller in amsterdam

Wim Soekarman Kromoredjo

Ik ging voor het eerst naar Nederland. En toen kwam ik hier en alles was nieuw voor mij. Ik kende al mensen hier, ook heel veel mensen uit Lelydorp, uit het plaatsje Desa. Dat is een dorpje aan de Tawajarieweg. Mensen die daar hadden gewoond die zijn eerder...