Javaans-Surinaamse kunst in Nederland

In oktober 2005 organiseerde de Stichting Rukun Budi Utama (RBU) in samenwerking met de Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie (STICHJI) in het kader van de viering en herdenking van 115 jaar Javaanse migratie de expositie ‘Sporen in de kunst: Beelden van traditie en vrijheid’. Met de tentoonstelling wilden de organisatoren de ontwikkeling van de beeldende kunst onder het Javaans deel van de Surinaamse bevolking voor het voetlicht brengen. Negen beeldende kunstenaars exposeerden hun werk. Vijf van hen, Soeki Irodikromo, Reinier Asmoredjo, Ardie Setropawiro, August Bohé en Daniël Djojoatmo, waren afkomstig uit Suriname. Vier kunstenaars, René Tosari, Robert Bosari, Paul Irodikromo en Sato Atmopawiro, woonden in Nederland. De expositie liet zien de kunstenaars in hun kunst vooral een brug hebben willen slaan tussen hun Javaanse culturele achtergrond en de omringende samenleving. Wat de tentoonstelling ook duidelijk maakte was dat Javaans-Surinaamse kunstenaars niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland hun sporen hebben achtergelaten. Zo is Robert Bosari een gevierd kunstenaar is in Lelystad en de drijvende kracht achter het Lelystad Kunstfestijn en Lelystad Award. René Tosari spant zich al jaren in voor de erkenning en verwezenlijking van een eigen plek voor kunstenaars in Amsterdam Zuid-Oost. Ook Sato Atmopawiro opereert v
anuit Amsterdam Zuid-Oost. Paul Irodikromo woont in Den Haag. Al deze in Nederland wonende kunstenaars hebben een sterke band met Suriname en zetten zich in voor de vermaatschappelijking van kunst en de kunstgemeenschap in Suriname. Achter het Waka Tjopu collectief schuilt Tosari. Paul Irodikromo neemt vaak deel aan kunstexposities in Suriname en het monument ter markering van 100 Jaar EBG-zending onder de Javanen, in Boxel, is van de hand van Robert Bosari.


Sato Atmopawiro (29 maart 2009)

Bronnen:
Binnendijk, Chandra en Paul Faber (2005). Beeldende kunst in Suriname: De twintigste eeuw. Amsterdam: KIT.
Mingoen, H.K. (2005). ‘Javaanse-Surinamers in beeld met expositie Sporen in de kunst: Beelden van traditie en vrijheid’. In: Redi Sabaku, 6(34), 20 oktober 2005.
Informatie over Sato Atmopawiro: http://www.bangsajawa-amsterdam.nl/index.php/home/nieuws/107-sato-een-javaanse-kunstenaar-in-de-bijlmer

 

Achmad_ismail_01_portrait_20-may-2010

Achmad Mohamad Ismaïl

Volgens mijn oom, die in 1954 naar Indonesië repatrieerde, kwam mijn vader uit Banyumas. Ik vermoed dat mijn vader uit Indonesië...

Antonius dasimin senawi_01_portrait_9 april_2010

Antonius Dasimin Senawi

Ik kom uit een gezin van 10 kinderen. Een was als baby gestorven. Met de 9 kinderen die  overbleven zouden wij naar Indonesië gaan,...

Kertosentono met echtgenote

Barodjie Kertosentono

‘Nickerie verrijst door rijst’ werd wel gezegd.  Maar als ik nu kijk, dan is er sprake van een vergrijzing in de rijstbouw....